Waterschap Drents Overijsselse Delta

Achtergrondinformatie

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2016 ontstaan door de fusie van Waterschap Reest & Wieden en Waterschap Groot Salland. Statutair gevestigd in Assen. Van voormalig waterschap Groot Salland zijn de oude archieven overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. Daar zijn ook diens inventarissen te bezien.
De inventarissen van voormalig waterschap Reest en Wieden en haar voorgangers, vind u hier.