Borger-Odoorn

Achtergrondinformatie

Voor het doen van onderzoek in het archief van de gemeente Borger-Odoorn is een aantal spelregels opgesteld waaraan bezoekers zich dienen te houden.
Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11-03-2008.

N.B. Voor het raadplegen van de onder punt 1.3 van het reglement genoemde microfiches wordt verwezen naar www.alledrenten.nl.
(bron: www.borger-odoorn.nl)