Titel van het archief
Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, afdeling Hoogeveen 1897-1963

  • 8, Ingekomen stukken, gedrukte agenda's, krantenknipsels 1914-1963 1 omslag