Titel van het archief
Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium, afdeling Hoogeveen 1897-1963

  • 3-6, Notulen van de ledenvergaderingen. (1897 - 1919, 1934 -1941). Besluit tot opheffing 1963 3 delen