Inventaris Commissie van designatie voor de schutterij te Coevorden 1821-1832 (Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid)