Inventaris Commissie ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst te Coevorden 1816 (Justitie, defensie, openbare orde en veiligheid)