Inventaris Commissie van bijstand belast met het toezicht op wegen, straten en pleinen te Coevorden 1924-1952 (Infrastructuur)